Chuyên gia : Nguyễn Tất Thịnh
Chuyên gia trưởng phụ trách khối tư vấn Tái Cấu Trúc Công Ty

Ông Nguyễn Tất Thịnh
là Chuyên gia tư vấn cao cấp hàng đầu Việt Nam trong các lĩnh vực chiến lược doanh nghiệp, tái cấu trúc doanh nghiệp, và văn hóa doanh nghiệp. Được đào tạo bài bản và kinh qua các vai trò qua trọng, từ nhà quản trị doanh nghiệp, giảng viên, nhà nghiên cứu kinh tế, và nhà tư vấn trong các tổ chức uy tín như JICA, World Bank, VCCI,…, ông đã tư vấn thành công, mang tới các giải pháp tối ưu cho nhiều Tập đoàn kinh tế, các công ty lớn tại Việt Nam trong quá trình phát triển.

Ông là tác giả của những cuốn sách nổi tiếng dành cho riêng giới chủ, các nhà quản lý và lãnh đạo như:  Nghề giám đốc (2002); Bàn về văn hóa ứng xử của người Việt Nam (2006); Hành trình Nhân sinh quan (2011)...